logo

| Napříč Prahou - přes tři jezy

největší vodácká akce pro skauty i veřejnost u nás

Aktuality ročníku 2013

3. 10. 2013 - Finální verze výsledků
Na stránce výsledků jsou už i záznamy mezičasů a statistiky ročníku. V do fotogalerie můžete stále přidávat odkazy na vaše alba i videa.
 
28. 9. 2013 - Závod úspěšně proběhl

Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem účastníkům i pořadatelům. Letošní jízda Přes tři jezy se opět povedla. Ve výsledcích najdete již výsledkovou listinu, do které budou zanedlouho doplněny i mezičasy. Průběžně budeme také zveřejňovat odkazy na vaše fotogalerie či videa. Na poslední propusti bylo napočítáno 601 projíždějících lodí a rozhodčí na jezech zaznamenali celkem 54 zalitých nebo cvaklých lodí na propustech. 

 
26. 9. 2013 - Starty kategorií
Byly určeny starty jednotlivých kategorií během sobotního rána:
Kategorie Popis Start Čísla od - do
D paddleboard 10:00:00 101 115
C turistická kanoe 10:00:00 116 125
R dorost, třídová pramice P550 10:10:00 126 133
S starší žáci, třídová pramice P550 - o pohár ředitele SPS 10:20:00 134 142
G starší žákyně, třídová pramice P550 10:30:00 143 151
B mladší žactvo, třídová pramice P550 10:40:00 152 161
Z žáci OPEN 10:50:00 162 171
O dospělí OPEN 11:00:00 172 181
 
25. 9. 2013 - Předpověď průtoku Vltavy
Podle dispečinku Povodí Vltavy, pokud nedojde k nějaké neočekávané situaci, bude odtok z VD Vrané v sobotu 28.9. na úrovni 70 m3/s. V Chuchli se tedy dá očekávat průtok okolo 100 m3/s – tedy zhruba stejný jako v posledních několika dnech. To znamená, že by žádné lodě neměly příliš drhnout a vlny ve šlajsnách budou kousat jen mírně (v závodu se cvakne kolem 5% lodí).
 
23. 9. 2013 - Profesionální zajištění
Záchranu pod Staroměstských jezem bude i v tomto roce zajišťovat Vodní záchranná služba, která mimo jiné bude od nového roku pořádat kurz Záchranář III. www.vzs-praha.cz
 
21. 9. 2013 - Skončila předběžná registrace
Byla uzavřena předběžná registrace posádek - celkem se včas přihlásilo 113 lodí. Pro nedostatečný počet přihlášek byla kategorie rangers sloučena s kategorií roveři a kategorie rychlostních a sjezdových lodí byly převedeny do volného splutí. Posádky lze stále přihlašovat, jen startovné je o něco vyšší. 
 
13. 9. 2013 - Kategorie pro Paddleboadry
Byla přidána kategorie D - paddleboad do formuláře pro registraci posádek. Kategorie bude otevřena pokud se přihlásí alespoň pět závodníků do 20. září, jinak bude sloučena s C (turistická kanoe). Povinnou výbavou pro ně budou vesty i helmy. 

10. 9. 2013 - Námořnický bál
Ve spolupráci se skautským tancováním bude večer po závodě malá taneční zábava.  

1. 9. 2013 - Registrace ročníku 2013
Byla otevřena registrace do závodu i do volného splutí. Lodě je možné přihlašovat do pátku 20. září za zvýhodněnou cenu. 

18. 8. 2013 - Propozice ročníku 2013

Byly vydány propozice pro letošní ročník. Proti loňskému ročníku nejsou téměř žádné změny.

21. 6. 2013 - Trasa závodu
Byla potvrzena trasa letošního závodu, je shodná s loňskou:
Trasa závodu povede od Stadionu vodních sportů na Císařské louce podél levého břehu za železniční most Na Výtoni. Odtud do středu toku k Palackému mostu a dále k Jiráskovu mostu. Odtud vorovými propustmi Šítkovského a Staroměstského jezu. Po proplutí vorové propusti Staroměstského jezu povede trasa závodu středem toku, mimo vyznačená průjezdní pole Karlova mostu, odkud bude závod pokračovat při levém břehu řeky až k vorové propusti Helmovského jezu, za kterou pod Negrelliho viaduktem bude veřejná akce ukončena.

29. 5. 2013 - Závod skautů o pohár ředitele SPS
Ředitel Státní plavební správy podpoří kategorii skautů na lodích P550 věnováním poháru pro vítěze.

15. 3. 2013 - Závod se i letos pojede pod záštitou hlavního města Prahy

30. 1. 2013 - Byla zahájena práce na novém webu

Web má nové jádro i vzhled. Nyní probíhají kontroly funkčnosti a obsahu.

12. 12. 2012 - Byl schválen termín závodu 

Závod Přes tři jezy se bude konat i v roce 2013 na svátek sv. Václava 28. září. 

 

>>> Novinky 2012