Odkazy

Pořadatel a realizační tým závodu

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvojka Praha :: http://verejnost.dvojka.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 4. přístav Jana Nerudy Praha :: http://4pvs.nipax.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 5. středisko Modřany :: http://modrany.skauting.cz

Junák

Junák - svaz skautů a skautek ČR :: http://www.skaut.cz

Pražská rada Junáka :: http://www.praha.skauting.cz

Vodní skauti :: http://www.vodni.skauting.cz/

Skautský záchranný tým :: http://www.scoutrescue.cz

Řeka

Kilometráž Vltavy :: http://www.reky.cz/cechy/vltava.aspx

Vodní stavy (Povodí Vltavy) :: http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
Upozorňujeme, že při průtoku nad 450 m3 s-1 je zastavena plavba a závod se nekoná.

Řád plavební bezpečnosti :: http://portal.gov.cz
+ v trochu čtivější verzi s obrazovými přílohami :: http://chat.jachtinfo.cz/

Státní plavební správa :: http://www.spspraha.cz

Povodí Vltavy :: http://www.pvl.cz

LAVDIS - Telematický informační systém :: http://lavdis.cz/

Další akce na řece

KRUMLOVSKÝ VODÁCKÝ MARATON :: http://www.krumlovskymaraton.com


Další odkazy

Policie ČR, poříční oddělení Praha :: http://www.policie.cz

Český hydrometeorologický ústav :: http://www.chmi.cz

Pražská informační služba :: http://pis.cz/