Trasa závodu

Kilometráž Vltavy v oblasti závodu

56,8 START - Stadion vodních sportů
56,0 vlevo Císařská louka, Smíchovský přístav
55,3 Železniční most, zprava přitéká Botič
54,5 Palackého most
54,3 Jiráskův most, za ním plavební komora vlevo, Slovanský a Dětský ostrov
54,2 Šítkovský jez
53,7 Přenášení pod Dětským ostrovem
53,6 Most Legií
53,3 Staroměstský jez
53,3 výjezd z plavební komory pro Šítkovský a Staroměstský jez
53,0 Karlův most, za ním vlevo vjezd do Čertovky
52,7 Mánesův most
52,2 Čechův most
51,5 Štefánikův most
51,2 Helmovský jez vlevo a vpravo, uprostřed plavební komora (vpravo od ostrova Štvanice)
50,7 Hlávkův most
50,4 Negrelliho viadukt
50,3 CÍL

 

Stručný popis trasy a plánek (PDF)

Další zpřesňující údaje budou uvedeny až v rámci výkladu trati v den závodu.
ZDE uvedený podrobný popis trati nemusí v den závodu platit a nelze ho brát jako podklad ke vznášení protestů.

Pohledová mapa trasy závodu