logo

| Napříč Prahou - přes tři jezy

největší vodácká akce pro skauty i veřejnost u nás

Výsledky

Výsledky 1933

Výsledky z tohoto ročníku nejsou kompletní. Můžete-li, pomožte nám je doplnit.

P7 (pramice sedmimístná) - dorostenci / roveři - rok 1933

1. Junák, 5. oddíl Praha   ?
2. Junák, 3. oddíl vodních skautů Praha   ?

 

viz historie Vodní Pětky