logo

| Napříč Prahou - přes tři jezy

největší vodácká akce pro skauty i veřejnost u nás

Novinky 2010

28. 9. 2010 - Závod v proběhl
Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem účastníkům i pořadatelům. Letošní jízda Přes tři jezy opravdu prověřila schopnosti každé posádky. V nejbližších dnech uveřejníme oficiální výsledkovou listinu a průběžně budeme také zveřejňovat odkazy na vaše galerie.

26. 9. 2010 - Stoupající hladina Vltavy v Praze
Během tohoto víkendu začala stoupat Vltava v Praze a začaly se množit různé fámy. Pravdou je, že podle vyjádření Povodí Vltavy, s.p. při průtoku nad 150 m3/s může být průjezd propustmi nebezpečný, ale závod se hladce jezdil až do průtoku 200 m3/s a plavba se zastavuje až při průtoku 600 m3/s. Z toho plyne, že akce se téměř jistě nezruší, maximálně bude upraven způsob překonání Staroměstské propusti pro některé typy lodí. Aktuální vodní stav je možné sledovat na stránkách ČHMÚ.

24. 9. 2010 - Občerstvení
Je zajištěno občerstvení pro všechny účastníky ve startu na Císařské louce a v prostoru konce volného splutí pod Hlávkovým mostem (v cíli závodu bude jen čaj a uzenky pro závodníky, prodej bude jen na parkovišti).

19. 9. 2010 - Plánek areálu cíle
Nejrychlejší mořský kajak v závodu Přes tři jezy dostane přenosný poukaz na vodácký zájezd do Rakouska v hodnotě 3 000,- Kč.

14. 9. 2010 - Plánek areálu cíle
Plánek areálu na Štvanici s plánovaným rozmístěním důležitých míst byl umístěn do sekce Trasa závodu

10. 9. 2010 - Plánek trasy
Byl vydán plánek trasy závodu i volného splutí. Jedná se o nezávazný informační materiál - řeka se může kterýkoli den změnit. Závazné pokyny účastníci dostanou až při výkladu trati ráno před startem.

1. 9. 2010 - Otevření registrace
Byla otevřena registrace posádek do závodu i do volného splutí. Přihlašování poběží do 20. 9. a až do 25. 9. lze žádat o povolenky vjezdu pro osobní vozy (autobusy jen do 6. 9.). Dále jsou k dispozici přihlášky, které se budou odevzdávat na startu.

24. 8. 2010 - Pražský maratonský tříatlon
Zveme vás Pražský maratonský tříatlon, který se bude konat o víkendu před naším závodem Přes tři jezy.

 

4. 8. 2010 - Psali o nás
Na stránkách
Hydromagazínu vyšel článek zvoucí na letošní ročník našeho závodu.

17. 6. 2010 - Propozice ročníku 2010
Byly vydány propozice pro letošní ročník. Novinkami jsou lepší oddělení závodu a volného splutí a otevření kategorie Seakajaků. Věříme, že změny povedou k pohotovějšímu průběhu akce.

 

2.5.2010 - Svatojánské Navalis
Propozice závodu pro ročník 2010 budou zveřejněny až v polovině června, ale již 15. a 16. května můžete navštívit Vltavu pod Karlovým mostem v rámci naší partnerské akce
Svatojánské Navalis