logo

| Napříč Prahou - přes tři jezy

Propozice

Propozice závodu a volného splutí

Propozice ke stažení v .pdf
Propozice ke stažení v .doc
Pokyny pro závodníky
Pokyny pro volné splutí
Pokyny pro všechny účastníky

 

 

Termín závodu: Středa 28. září 2016

Pořadatel: Junák – český skaut, středisko Dvojka Praha, z. s.

Kontakt: www.3jezy.skauting.cz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 603 965 184 (Jan Fischer – Hvězdář)

Trať: Vltava mezi ř. km 56,5 a 50,0 (délka 6,5 km). Start na levém břehu Vltavy na Stadionu vodních sportů na Císařské louce, cíl na levém břehu ostrova Štvanice za Negrelliho viaduktem. Na trati jsou tři jezy s vorovými propustmi obtížnosti WWII. Pořadatelé si vyhrazují právo vyhlásit úpravu trati i stanovit způsob překonání obtížných míst.

Povinná výbava pro všechna plavidla: Loď opatřená záchytnými oky z pevného materiálu (kov/lano) umožňující snadné připojení karabiny v případě záchrany, vyvazovací lano průměru min. 8 mm a délky min. 5 m připevněné k přídi lodi, loď zajištěná proti potopení, vylévačka. Pro pramice a devítikánoe: pevný vlnolam. Pro kajaky, zavřené lodě, paddleboardy: nekontrolujeme vylévačku a vyvazovací lano. Pro nafukovací a „samovylévací“ plavidla: nekontrolujeme vylévačku a zajištění proti potopení.

Povinná výbava pro účastníky: Plovací vesta musí být certifikovaná s potvrzením o shodě pro použití pro vodácký sport nebo vztlakem minimálně 60 N (zakázané jsou nafukovací a plněné pěnovým polystyrenem) a oblečení odpovídající počasí, pevné boty,mimo to pro kánoe, kajaky a paddleboardy také helma (včetně lodí ve volném splutí).Helmy jsou doporučeny pro všechny účastníky.

Účastníci: Organizovaní i neorganizovaní vodáci, dobří plavci, s potřebným vybavením, zdravotně způsobilí a ochotní se řídit těmito propozicemi. Za způsobilost posádky a vybavení odpovídá přihlašující a kormidelník. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí.

Bezpečnost: Akce probíhá v plavební dráze za provozu, všichni účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení Pravidel plavebního provozu (PPP). Posádky jsou povinny poskytnout pomoc osobě, jejíž život je ohrožen, i za cenu přerušení závodu. Lodě i posádky projdou před závodem namátkovou kontrolou stavu a úplnosti vybavení. Při nesplnění podmínek má pořadatel právo diskvalifikace, během i po závodu. Splutí propusti Staroměstského jezu je z bezpečnostních důvodů zakázáno posádkám, které před ním přijaly pomoc od záchranářů. Tyto posádky musí přenést loď u severního cípu Dětského ostrova a pod jez vyplout plavebním kanálem při respektování PPP – dávat přednost a nepřekážet ostatním plavidlům. Dále je zakázáno vjíždět pod koruny jezů.

Kategorie: Zařazení posádky do kategorie je dáno věkem nejstaršího člena posádky (vyjma kormidelníka v kategoriích žactva) a přítomností osoby mužského pohlaví (včetně kormidelníka). Délka ok se do délky lodě nezapočítává. Kategorie bude otevřena, přihlásí-li se do 18. 9. 2016 alespoň 5 posádek ze 2 oddílů (v kategoriích kánoí a kajaků minimálně 5 posádek bez ohledu na oddíl). V opačném případě mohou startovat ve vyšší kategorii nebo v kategorii „Z“, „O“ nebo volném splutí.

Mistrovství České republiky v pádlování na P550 – třídové lodi vodních skautů: „Memoriál Hugo Sedláčka“ – dorost (ročníky narození 98 a mladší), kluci (R, roveři) a holky (F, rangers), kormidelník narozen 98–00.
Starší žactvo (ročníky narození 2001 a mladší), kluci – „O pohár ředitele SPS“ (S, skauti) a holky (G, skautky), kormidelník nad 18 let. Mladší žactvo (ročníky narození 2005 a mladší), kormidelník nad 18 let (B, vlčata, žabičky), podkategorie: ženy. V závodních kategoriích P550 startují
maximálně pětičlenné posádky.

Žáci OPEN: Žactvo (ročníky nar. 2001 a mladší), kluci a holky dohromady, libovolná pramice, pěti až devítikánoe nebo raft, maximálně sedmičlenné posádky, kormidelník nad 18 let (Z, Žáci OPEN). Podkategorie: ženy; pramice do 530 cm/pramice do 550 cm/raft.

Dospělí OPEN: Libovolná, maximálně sedmičlenná posádka, libovolná pramice, pěti až devítikánoe nebo raft(O, dospělí OPEN), kormidelník nad 18 let. Podkategorie: ženy; pramice do 500 cm/pramice do 530 cm/raft.

Turistická kánoe: Dvoučlenná posádka (pouze nad 18 let) na turistické nebo slalomové kánoi (C2t, t. kánoe). Podkategorie: ženy/mix; plast/nafukovací.

 

Sportovní lodě: Libovolné jedno nebo dvoučlenné posádky na rychlostní nebo sjezdové kánoi (C1, C2) nebo kajaku (K1, K2). Podkategorie: ženy/mix; do 18 let. 

 

Pokyny pro závodníky

 

 Startovné: 50 Kč za závodníka při přihlášení přes webový formulář do 18. 9. 2016, 60 Kč za závodníka při podání přihlášky až na startu. Ve startovném je zahrnuto občerstvení v cíli.

 

Přihlášky: Přihlašování je možné přes webový formulář od 1. 9. do 18. 9. 2016 Upravovat podané přihlášky na webu je možné do 26. 9. Na startu dne 28. 9. se závodní posádky budou registrovat od 7:30 do 8:45 s poslední verzí přihlášky, kterou si samy vytisknou z webu (opravy tužkou jsou možné).

Start: Probíhá po kategoriích (při sloučení kategorií do jedné vlny v několika řadách). Pořadatelé si vyhrazují právo sloučit start několika kategorií. Z organizačních a bezpečnostních důvodů může být stanoven start intervalový nebo i jiný. Způsob startu bude oznámen při zahájení závodu.

Chování na trati: Závodící loď může změnit směr jízdy, jen když nepřekáží v jízdě lodi jedoucí za ní. Předjíždějící loď je vždy povinna vyhnout se lodi předjížděné. Předjížděná loď nesmí před­jíždějící lodi bránit v jízdě. Není dovoleno nechat se vést plavidlem mimo závod. Posádky jsou povinny řídit se pokyny rozhodčích na startu, na trati i v cíli. Jakákoli cizí pomoc, včetně pomoci záchranářů a podání pádla, znamená diskvalifikaci posádky. Pokud se posádka diskvalifikuje, musí sundat startovní číslo. V případě, že posádka nedokončí závod, odpovídá kormidelník za její členy a za podání zprávy do cíle.

Cíl: Závodící loď dosáhne cíle, jakmile její příď protne cílovou linii s úplnou posádkou na palubě. Cílová linie vede od cílové bójky kolmo k levému břehu ostrova Štvanice. V cíli kormidelník odevzdá startovní číslo oproti poukázkám na občerstvení (vydává se do 13:30).

Maximální traťový čas: Pro všechny kategorie je 90 minut od startu. V případě překročení této doby je posádka automaticky diskvalifikována.

Námitky: Námitku podává písemně hlavnímu rozhodčímu kormidelník „poškozené“ posádky do 30 minut od vyvěšení výsledků dané posádky. Za podání námitky může být požadován vklad 50 Kč.

Ceny: Nejrychlejší posádka dorostenců na třídové lodi vodních skautů P550, složená výhradně z členů jednoho skautského oddílu, získá putovní cenu „Memoriál Hugo Sedláčka“. Vítězná posádka skautů na lodi P550 obdrží pohár ředitelky Státní Plavební Správy. Vítězné posádky v hlavních kategoriích (P550) obdrží putovní ceny, všechny vítězné posádky kategorií dort, posádky na prvních třech místech a nejlepší posádky podkategorií diplomy.


Program závodu:

  7:30  –  8:45 registrace závodníků na startu

  9:00              výklad trati pro sjezdové a závodní lodě

  9:30              výklad trati, zahájení závodu

  9:50 – 11:00 starty jednotlivých kategorií (rozpis bude na webu od 26. 9. 2016)

12:45              vyhlášení výsledků sjezdových, rychlostních a turistických lodí v cíli závodu

13:30              konec výdeje občerstvení

13:30              vyhlášení výsledků kategorií pramic a Open v cíli závodu

15:00              uzavření prostoru cíle

Zajištění závodu: Pořadatel zajistí rozhodčí, záchrannou službu na jezech, zdravotní službu, občerstvení v cíli, odvoz převlečení ze startu do cíle (pokud bude pro celou posádku či oddíl řádně sbaleno, označeno visačkou se jménem a domicilem kormidelníka a dodáno do 10:00 na určené místo u startu). Dopravu lodí na start i z cíle si zajišťují účastníci sami.

Důvody k diskvalifikaci (okamžitě po diskvalifikaci posádka sundá startovní číslo)

·      Nerovnoměrné zajištění lodi proti potopení.

·      Technické nedostatky na lodi nebo vybavení závodníků v průběhu závodu.

·      Nečitelnost startovního čísla: nebude-li posádka po celou dobu závodu viditelně označena startovním číslem. Číslo musí mít na jezech a v cíli přednostně pravý háček (ten také v propustech a cíli jako jediný číslo volá na rozhodčího).

·      Neuposlechnutí pokynů rozhodčích (např. nepovolený průjezd propustí).

·      Přijetí jakékoliv cizí pomoci (i podání pádla), včetně pomoci záchranářů. Kdo doplave po převržení nebo zalití lodi na úroveň Střeleckého ostrova, respektive pod Karlův most, bude bez milosti zachráněn.

·      Minutí cílové bójky pravobokem nebo nabourání do cílové bójky.

Signály rozhodčích na jezech

·       Rozhodčí stojí nebo sedí v křesílku  Volný průjezd.

·       Rozhodčí něco volá a není mu rozumět  Pravděpodobně není čitelné číslo vaší posádky, před průjezdem šlajsny je to nutné napravit a jen pravý háček zavolá své číslo. 

·       Rozhodčí ukazuje žlutý praporek  POZOR, pod šlajsnou se něco děje, průjezd povolen jen s náležitou opatrností.

·       Rozhodčí ukazuje červený praporek  STOP, zakázaný vjezd do propusti, loď u Staroměstského a Helmovského jezu zastaví (i za cenu návratu) před nejbližší žlutou bójí v nadjezí, u Šítkovského jezu u povodní (severní) strany nejbližšího pilíře Jiráskova mostu. Lodě se řadí do zástupu v pořadí, v jakém přijely. Po spuštění praporku vjíždí do propusti v tomto pořadí a s dostatečnými rozestupy. Čas čekání se od výsledného času neodečítá.

 

Pokyny pro volné splutí

Startující: Libovolná posádka na libovolném plavidle, splňující podmínky, mimo soutěž (V).

Startovné: provolné splutí činí 30 Kč na osobu bez občerstvení a s památeční účastnickou nálepkou pro přihlášené přes web (registrace na místě je bez účastnické nálepky, registrační nálepku dostane každá loď).

Registrace: Od 9:30 do 11:15 pro kategorii volné splutí v kempu Caravan Park.

Průjezd propustí: Je povolen pouze lodím se startovními čísly nebo registračními nálepkami. Posádky neoznačených lodí se vystavují postihu Říčního oddílu Policie ČR. Posádky všech lodí jsou povinny řídit se pokyny pořadatelů, nesmějí zůstávat ani čekat v prostoru pod propustmi (především mezi Staroměstským jezem a Karlovým mostem) – komplikuje to záchranu.

Start: Od kempu Caravan Park v severní části Císařské louky.

Cíl: Parkoviště pod Hlávkovým mostem.

Program volného splutí

  9:30 – 11:15 registrace účastníků volného splutí

10:55              1. výklad trati pro volné splutí

11:05              start 1. vlny volného splutí

11:15              start 2. vlny volného splutí

11:20              2. výklad trati pro volné splutí

11:25              start 3. vlny volného splutí

11:35              start 4. vlny volného splutí

11:45              start 5. vlny volného splutí (10 min po ní vyrazí zavírací loď označená vlajkou)

12:30 – 13:30 uzavření propustí (po průjezdu zavírací lodi)

17:00   uzavření prostoru cíle volného splutí

 

Pokyny pro všechny účastníky

 

Parkování na startu: Na Císařské louce zastavujte v souladu s dopravním značením tak, aby ostatní mohli vyjíždět. Pro skládání lodí budou vyhrazeny jen některé části cesty a parkování bude možno jen v kempu Caravan Park v severní části ostrova za 50 Kč na den. Vozy, které na ostrově zůstanou déle než půl hodiny a nebudou mít potvrzení o zaplacení stání v kempu, budou na výjezdu platit 30 Kč za každou hodinu.

Parkování v cíli: Pro účastníky bude v registraci připravena povolenka pro bezplatné použití parkoviště na Štvanici pod Hlávkovým mostem. Autobusy musí do 6. 9. požádat pořadatele přes e‑mail o zajištění zvláštního povolení k vjezdu na Štvanici. V prostoru cíle závodu je zakázán vjezd na trávníky a šíře zpevněné cesty neumožňuje parkování. Při registraci posádek lze vydat povolení k vjezdu do prostoru cíle pro rychlé naložení lodí závodníků vázané na SPZ vozů.

Ubytování: Pro účastníky akce je poskytována sleva 15 % v Caravan Parku na Císařské louce. Více informací na http://www.volny.cz/convoy/.

Jízda na kánoi: Průměrná úspěšnost průjezdu propustí Staroměstského jezu bez cvaknutí je pro otevřené kánoe 3 z 10 lodí (průtok 50 m3s-1). Vysoké vlny a silné proudy pod tímto jezem vedou pořadatele k doporučení jízdy pouze na zavřené kánoi a pouze pro dospělé. Pokud se nepovažujete za zdatné vodáky, zvolte pro tuto trasu raději pramici nebo nafukovací loď.

Zvýšený vodní stav: Při průtoku nad 150 m3s-1 (Praha-Chuchle) mohou být propusti značně nebezpečné. Historie ukazuje, že průtok 50 m3s-1 odpovídá 5 %, 100 m3s-1 odpovídá 10 %, 235 m3s‑1 odpovídá 50 % cvaknutých pramic. Je proto vhodné před startem zkontrolovat průtok, zhodnotit připravenost lodi i posádky a zvážit účast v závodě.

Plovací vesty: Závodník nesmí z vesty vypadávat a vesta musí mít pevná ramínka, aby bylo možné za ně při záchraně vytáhnout závodníka z vody.

Kostýmy: Jakékoliv doplňky vybavení závodníků nesmí snižovat jejich schopnost sebezáchrany ani znečišťovat řeku (Zvažte možnost plavání v ledové vodě v beraních kožiších, dlouhých sukních, ověnčeni provázky a ozdobami).

Zajištění lodě proti potopení: Loď musí být zajištěna tak, aby se při potopení vznášela na vodě vodorovně (tj. pluje oběma konci na hladině) po neomezenou dobu. Žádný konec nesmí klesat pod hladinu. Při pochybnostech je posádka povinna ukázkově zatopit loď.

Vlnolam: Pevný, musí vydržet několikeré zalití vlnou (žádné igelity apod.). Pokud vlnolam během závodu nevydrží, může být posádka diskvalifikována.

Vyvazovací lano: Minimální tloušťka 8 mm, a to nejen kvůli odpovídající nosnosti (alespoň 10 kN), ale také z důvodu bezpečnosti záchranářů (tenké lano řeže do ruky). Výrazně se doporučuje lano plovoucí.

Vylévačka: Raději dvě, přivázané v lodi, např. menší kbelík, pro kánoe a kajaky i houba.

Užití motoru, plachet, tažení či tlačení jiným plavidlem: Překvapivě v žádné z kategorií tohoto kanoistického závodu není povoleno. (Vesla či elektrické pumpy jen pro volné splutí.) Pokud vás napadnou další méně tradiční způsoby pohonu, ptejte se ;-)