logo

| Napříč Prahou - přes tři jezy

Registrace

Registrace do závodu

Registrace posádek do závodu
On-line vyplnění počtu posádek v kategoriích, při registraci po 18. 9. je startovné v závodu 60 Kč za osobu. Potvrzení o registraci posádek přijde až během týdne na váš email i s přihláškou k tisku.

  • Přihláška do závodu - bude vydána po 12. 9. 2016 a registrovaným posádkám poslána mailem
    (Odevzdá vyplněné každá závodní posádka v registraci na startu.)

Přihlášení dobrovolníků
Důležitá je účast na organizační schůzce v Praze 27. 9. večer v Praze, ubytování zajištěno.

Registrace volného splutí

Registrace posádek do volného spluti
On-line vyplnění počtu lidí a lodí, posádky, které se.

  • Přihláška do volného splutí - bude vydána po 12. 9. 2016 a registrovaným posádkám poslána mailem
    (Odevzdá nebo vyplní přihlašovatel v registraci na startu.)

Pro všechny

Žádost o povolení vjezdu na Štvanici
Pro autobusy do 5. 9., pro osobní vozy do 25. 9., vjezd do cíle omezen jen závodníky - pro volné splutí je parkoviště pod Hlávkovým mostem. Přímo v oblasti startu nejsou vhodné parkovací plochy, proto na Císařské louce neparkujte, znemožňuje to vjezd a hlavně výjezd ostatních vozů!

Propozice závodu a volného splutí

Stručný popis trasy a plánek (PDF) (za přečtení stojí i zvláštní sekce tohoto webu) s podrobným popisem jednotlivých míst).

Plánek areálu cíle na Štvanici